kurz na vodicak autoskola topolcany

Služby

Autoškola LARA Topoľčany

Vodičský kurz

Nech sa páči, vyberte si podľa potreby;)

Vodičák sk.B

Kurz na osobné motorové vozidlo od 17rokov.

Vodičák sk.C

Kurz od 21rokov na nákladné motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg.

Vodičák sk.T


Kurz motorových vozidiel T (traktory) patria sem poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo. 

Vodičák sk.BE a B96


Vodičský preukaz skupiny B96 a B+E potrebuješ vtedy, ak vedieš motorové vozidlo skupiny "B", to je osobný automobil a k nemu máš pripojený príves o celkovej hmotnosti viac ako 750 kg. Celková hmotnosť jazdnej súpravy je od 3500kg do 4250kg tvz.harmonizovaný kód, 

a druhá skupina BE od 4250kg do 7000kg. 

Vodičák sk.CE

Kurz na nákladné motorové vozidlá s prívesom alebo návesom s celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy nad 7000kg.


Vodičák sk.A

Pripravujeme pre Vás...Naša ponuka služieb pre vodičov aj nevodičov

Vyberte si podľa svojich potrieb ;)

Doškolovacie kurzy 


Pre aktívnych vodičov, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie.

Kondičné jazdy

Vodičák síce máte, ale jazdíte minimálne, respektíve vôbec? Vďaka kondičným jazdám od Autoškoly LARA získate sebavedomie a istotu. Sadnúť si za volant pre Vás viac nebude problémom.

Kurz parkovania

Koniec nedobrovoľným stretnutiam s obrubníkmi či ďalšími autami ;-)Vytri všetkým zrak tým, ako parkuješ!Kurz parkovania Ti pomôže pripraviť sa na každú prekážku, ktorá Ťa počas parkovania čaká.Hneď na úvod sa za pomoci inštruktora oboznámiš so zásadami pozdĺžneho či priečneho parkovania ;-)Počas 4 jázd sa postupne naučíš parkovať v rôznych situáciách.

Kurz prvej pomoci 

Kurz prvej pomoci absolvuješ počas jedného dňa v priebehu niekoľkých hodín u nás v autoškole. Zdá sa Ti to veľa? Nemusíš sa báť. Vďaka naším špičkovým lektorom Ti to ubehne viac než rýchlo. Sú to odborníci z praxe, ktorí vedia teóriu vysvetliť zaujímavým spôsobom. Nudiť sa tak rozhodne nebudeš;) 

Školenia vodičov

V zmysle ustanovení § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. 

KKV

(Kvalifikačná karta vodiča)

Pravidelný výcvik pre nákladnú aj osobnú dopravu.

Základná kvalifikácia pre nákladnú dopravu.