akcia na vodiske opravnenie

                Cenník služieb                 

Autoškola LARA Topoľčany

Kurz na skupinu B / Osobný automobil "manuál" alebo "automat" 

Doba trvania kurzu 3mesiace                                     

 700

aj na splátky

Kurz na skupinu C / Nákladný automobil 

traktor GRATIS

Doba trvania kurzu 3mesiace                                               

individuálna ponuka

aj na splátky

Kurz na skupinu T / Traktor

Doba trvania kurzu 3mesiace                                                

700€

aj na splátky

Zrýchlený a individuálny kurz na skupinu B / Osobný automobil

Doba trvania kurzu 4týždne

1200€

aj na splátky

Doškolovací kurz sk.B

(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz)

450€

Doškolovací kurz sk.C

(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené absolvovať doškolovací kurz) 

600€

Pristavenie vozidla sk.B s inštruktorom na preskúšanie odbornej spôsobilosti

(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené preskúšanie, alebo na skúšku po doškolovacom kurze) 

150€

Pristavenie vozidla sk.C s inštruktorom na preskúšanie odbornej spôsobilosti
(pre účastníkov so zadržaným vodičským preukazom, ktorým bolo nariadené preskúšanie, alebo na skúšku po doškolovacom kurze) 

250€

Kondičná jazda na skupinu B / Osobný automobil

Doba trvania 45min.

Pre absolventov našej autoškoly                                                                       

Ostatní klienti30€

40€

Kondičná jazda na skupinu C,CE / Nákladný automobil, návesy+prívesy

Doba trvania 45min.

Pre absolventov našej autoškoly

Ostatní klienti                                                                                                50€

70€

Kolok za skúšku sk.B,T

Kolok za skúšku na sk.C,CE

Kolok za opravnú skúšku sk.B,T

Kolok za opravnú skúšku sk.C,CE

50€

100€

12,50€
25€

Poplatok autoškole za opravnú skúšku sk. B,T 

Poplatok autoškole za opravnú skúšku sk. C,CE

25€

35€

Základná kvalifikácia KKV 140hod. (nákladná doprava)

Základná kvalifikácia KKV 140hod. (nákladná doprava) 

pre klientov, ktorí u nás absolvoval VP sk.C


Pravidelný výcvik 35hod. (nákladná a osobná doprava)

individuálna ponuka


890€300€

POPLATKY KKV (nákladná doprava)

Kolok za vystavenie osvedčenia KKV (základná kvalifikácia a pravidelný výcvik)

Kolok za vystavenie KKV karty vodiča  (základná kvalifikácia a pravidelný výcvik)

Kolok za skúšku na získanie KKV (len základná kvalifikácia)                 

Kurz prvej pomoci   (základná kvalifikácia a pravidelný výcvik)                     


7€70€

70€
30€

Uvedené ceny sú vrátane DPH